Toxngbut (3)


Ciaf u svaciaq ciao teq zQrhoea sngr. TQrpeeng hitciaq si aang'ee. Ti tiong'ngf hitciaq si nng'ee. Ar ti cviarpeeng hitciaq si naseg`ee. Yn lorng sngfkaq cviaa-hvoahie.


'Garfield' ee bin chiQrchiQx. 'TQsia! TQsia!'.


'Garfield' y cinthviax ee ang'ar-mih. Lie khvoax! Y ittit ka siQq bQexsoaq!


Lie karm zaiviar citciaq toxngbut ee miaa si symmih? Y hiefn pQrzoar hienkaq hiahniq'kirn, mxzay si teq zhQe symmih?


U cidkuun ciawar teq thviterng pQef. Yn paai cidpai teq pQef. Afnny yn ciu bQe pharng'kvix laq!


U citciaq bafng'ar bQo-siQfsym pQejip cidee titubang lai. Y afnzvoar chix tQ bQextaxng pQezhud hit'ee titubang goaxkhao.


Citciaq oniaw tidtit teq kvialaai-kviakhix. Kviaa bQo-hiQhkhuxn. Y mxzay teq sviu symmih taixcix? Lie karm zay?


Lie iQq citciaq angseg ee koaix toxngbut teq bQ'eeng symmih? Y chinchviu cyn-siuxkhix ti'teq kab sviaflaang oankef ee khoarn.


Hitciaq kaw'ar cviaa-hvoahie ti'teq tarn y ee zwlaang laai kab y zQrhoea sngr.


Citciaq kaw'ar ee zhuielai ka pQrzoar. Lie khvoax! Y zao kaq cviaa-phahpviax. Itteng si sviu bQeq kvoafkirn theqkhix ho y ee zwlaang khvoax.


Si symmih taixcix ho citciaq ngseg ee kaw'ar ti hiaf thiaux bQtheeng? Mxzay y si teq hvoahie iafsi teq siuxkhix? khvoax tQ khvoax bQexhiao laq.


Spelling Helper