BQ'eeng Symmih

                                                                                          Liim Thengsen

    U cidee siQr-kongsy ee thaukef ti tagkafng haxpafn ee sii lorng kvoa cidkhaf  cviaa-toaxkhaf ee kongsuxpaw tQrtngr`khix.  Khvoax`khylaai kvafnar cyn-bQ'eeng ee khoarn.  

   Uxcidkafng, cidee sinlQo tQ sviuxbQeq ka y zhorngti`cide, thaxn y bQo zuo'ix ee sii ka y ee tiexn'oe-pho zhaxng-jibkhix y ee kongsuxpaw`nih.  Kuylefpaix-au, uxcidjit thaukef hutjieen toaxsviaf hoaq-korng, "U sviaflaang khvoartiQh goar ee tiexn'oe-pho`bQo ?"