Ciaqlangzok

     U cidee ciaqlangzok ee zogtviuo kab yn-kviar zhutgoa khix zhQe ciaqmih.  Yn biq ti kauxkau ee zhawzaang-lai tngtarn laqbut.

     BQkuo yau u cidee safnsarn ee laang kviaa-kQex hiaf. Zogtviuo ee kviar mng yn-lauxpe, "Apaf, cit'ee afnzvoar ?"  Zogtviuo hoetab korng, "MxhQr, cit'ee sviusarn, ciah`khylaai bQo zubi."

     BQkuo yau u cidee toaxkhof`ee kengkQex hiaf.  Zogtviuo yn-kviar

mng-korng, "Apaf, cit'ee toaxkhof`ee afnzvoar ?" Zogtviuo hoetab korng, "MxhQr, cit'ee sviupuii, ciah`khylaai CHOLESTEROL e sengkoaan."

     BQkuo yau, u cidee zhengzhwn ee byluo kviaa-kengkQex, zogtviuo yn-kviar mng yn-lauxpe, "Apaf, cit'ui byluo afnzvoar?"

     Zogtviuo korng, "Oahsax, thaehQr, thaehQr, larn ka cit'ee byluo liah`tngflaai, ar ka lirn-mamaf zuo-laai ciah."