HQfun

       Nngxee ciwkuie taotin teq limciuo,...

       Kitiofng cidee korng, "Goar cinsoef, goarn-bor theh goar sofu ee zaisarn zao`laq!"

       Lexnggoa hit'ee korng, "Lawtoa`ee, lie iao sngx hQfun.  Goarn-bor theh goar sofu ee zaisarn, mxkuo iao mxkherng zao!"