Hongcie KQq Laai

    U cidee cviasuie ee luo-thuisiau'oaan ee giabzeg huisiong kvialaang.  Yi ee tongsu tQ ka yi zhefngkaux thuisiaw ee honghoad.

    Yi korng, "Goar tagpiexn jibmngg, tQ ka hit'ee kateeng ee zapof-zwlaang soatbeeng siongphirn ee ioxngtoo.  Liawau tQ ka y korng mxbiern kipbQeq bQea, goar ee hogbu cviahQr, yau e tviaxtvia laai.  Citsii zapof-zwlaang lorng e cviaa-hvoahie, ar zabor-zwlaang tQ mafsiong theqcvii zhutlaai bQea."