Hviati’ar

Uxcidjit, Taan`ee ti cidtiaau bQo cyn-lauxjiet ee kQef`nih teq kviaa.  Hutjieen tuy loxpvy zao cidee zheng cidniar aang ee JACKET ee olaang, cidchiuo giah tQar, cidchiuo ka y giuo`teq, sQeasviaf korng, “Ka lie sengkhw-terng sofu ee cvii lorng theh`zhutlaai.” Taan`ee mxkvar kef kofng’oe, ka phQepaw theh ho y ciu kvoafkirn liusoafn.

KQex nngxtiaau kQef, iuxkQq ho lexnggoa cidee olaang ka y tornglo.  Taan`ee khofkhofar chiQx korng, “Lawtoa`ee, goar sengkhw-terng ee cvii twciaq ykefng ho padee laang thehkhix laq.”

Hit’ee laang korng, “Ti tafui ho laang thehkhix`ee?”

“Thauzeeeng nngxtiaau kQef.”  Taan`ee cidbin korng, cidbin zhoaq.

“Si symmih’khoarn laang?”

“Cidee zheng angseg ee JACKET ee olaang.”

Kiap’huie bixnseg hQr`lQqlaai, taq y ee kengkahthaau, korng, “BQzhQx, lie cviaa-lawsit, hef si goarn-toaxhviaf.” Korng-soaq, iedchiuo ho Taan`ee kQex`khix.