Kiutoong

    Cidee phaq GOLF ee kiu’oaan in'ui kaki ee bagciw bae, sviuxbQeq chviax cidee bagciw khaq-hQr ee kiutoong.  KietkQr laai cidee nikhie putcie toa ee kiutoong.

    Kiu’oaan mng, "Lie ee bagciw afnzvoar?"

    Kiutoong, "Kvafnar lauxefng."

    Afnny kiu’oaan ciu horngsym phahzhud cidkiuu, ciu kQq mng kiutoong, "Lie u khvoartiQh kiuu`bQo ?"

    Kiutoong, "U nox, cviaa-zhengzhQr."

    Kiu’oaan, "Ar kiuu zao-khix tafui?"

    Kiutoong, "Zharm lox, goar soax bQexkix`tid. "