Naxsi u 100-ee thengchiaf-ui

   Ho Bykog-laang theeng, exsae theeng 80-taai, in'ui Bykog-chiaf khaq-toaxtaai.

   Ho Tekkog-laang theeng, exsae theeng 100-taai, in'ui Tekkog-laang sioxngsiuo kuikuo.

   Ho Jidpurn-laang theeng, exsae theeng 120-taai, in'ui Jidpurn-chiaf khaq-sQeataai.

   JukQr ho Taioaan-laang theeng, kantvaf exsae theeng 2-taai, in'ui nngxee zhutkhao kokcidtaai.