Sviu MxtiQh`khix

   Papaf uixtiQh bQeq poeiorng a'Beeng ee gexsut-siu'iorng, zhoa y khix imgagthviaf himsiorng siQfthekhiim ee togzaux-hoe.

   Cidtiafmzefng, nngxtiafmzefng kQex`khix laq, taiterng ee iefnzaociar iugoaan juo-Qef juo-u zengsiin.  Zar tQ ze-gaq toxng-bQextiaau ee a'Beeng toaxsviaf mng, "Papaf, tiQqkQq joaxkuo, y ciaq extaxng ka hit'ee zhaa-ab'ar kuokhuy leq?"