Tekor

       Uxcidjit, nngxee biauxleeng ee siaoluo ti soathafn teq sarnpo.  Kviaa aq kviaa, bQ'ietiofng khvoartiQh cidee tekor.

       Kaq cidsii hvorkii, ka tekor khiQq`khylaai, eng chiuo chitchid`teq.  Hutjienkefn cidee zhengleeng tuy tekor thiaux`zhutlaai!
       Zhengleeng korng, "Zwlaang, lirn ka goar kiux`zhutlaai, goar tah’exng ho lirn cidee laang cidee goaxnbong."

       Zhengleeng korng soaq, Id hutjieen khie thamsym, ciu chviuo taixsefng korng, "Goar bQeq Kaq ee goaxnbong ee nngxpoe."

       Zhengleeng korng, "BQo buxntQee."  Soax`lQqkhix, y ciu tuix Kaq korng, "Lie aebQeq symmih goaxnbong leq?"

       Kaq korng, "Goar hibang goar ee sinzaai si 36 24 36."