ABC Kao Ka Ty

ABC狗咬豬

ABC kao ka ty

ABC狗咬豬

Akofng`ar ze huiky

阿公仔坐飛機

Poah cide lerng-kiky

跋一下冷吱吱

KiQx isefng

叫醫生

Laai ka y y

來共伊醫

Y cide khakud toaxsQex ky

醫一下跤骨大細肢