Chiuxterng Cidciaq Kaau

樹頂一隻猴

Chiuxterng cidciaq kaau

樹頂一隻猴

Chiuxkhaf cidciaq kao

樹跤一隻狗

Kaau poah-lQqlaai lorngtiQh kao

猴跋落來撞到狗

Kaau zao, kao ma zao

猴走, 狗嘛走

Mxzay si kaau kviaf kao

毋知是猴驚狗

Iafsi kao kviaf kaau

或是狗驚猴