Chiw Chiw Chiw

羞, 羞, 羞

Chiw chiw chiw chiw chiw

羞, 羞, 羞, 羞, 羞

Kvoa naa khiQq holiw

攜籃拾鰗鰍

Chiw chiw chiw chiw chiw

羞, 羞, 羞, 羞, 羞

Kvoa naa khiQq holiw

攜籃拾鰗鰍

Lofngzorng khiQq kuybQea aq

攏總拾幾尾啊

Lofngzorng khiQq nnxgbQea

攏總拾兩尾

CidbQea zuo laai ciah

一尾煮來食

CidbQea koo bagciw

一尾糊目睭

Koo bagciw.

糊目睭