Ciawar

Ciawar teq kiQx ciuo ciuo ciuo, chiuar terng u ciawar siu,
ciawar teq poef siw siw siw, poef ti khongtiofng cyn zuxiuu.