Na si kaux Hengzhwn

Sioxng Teglaai
K0eq Sernggi

Na si kaux Hengzhwn,
Ti0qaix l0qho ee sizun.
Tahbu ee svoaluun,
Chinchviu koniuu ee unsuun.

Na si kaux Hengzhwn,
Aix kerng honghwn ee sizun.
Lie khvoax haykvii ee boafnhuun,
Poarnthiefn thonghoong chviu boahhurn.

Na si kaux Hengzhwn,
Ti0qaix h0fthvy ee sizun.
Zhutphaang ee hayzuun,
Uxsii sae hng, uxsii kun.

Na si kaux Hengzhwn,
Mxbiern kerng sizun.
Taan Tat ee koaf na chviuokhie,
Cidsii siaw gurn ee simbun.